AMO

AMO 2018-04-06T10:18:19+00:00

AMO – Arbejdsmiljøorganisationen

Regler og krav til arbejdsmiljøorganisationen – tidligere kaldet sikkerhedsorganisationenen – blev ændret i 2010. Fremover gælder følgende:

AMO for 10 ansatte

I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere samarbejdAMO for 10 ansattee om arbejdsmiljø. Har virksomheden ti eller flere ansatte skal samarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation.
I virksomheder med 1-9 ansatte skal ikke oprette en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsgiveren skal i disse virksomheder sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted. Samarbejdet sker ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Der gælder særlige regler for skiftende eller midlertidige arbejdsteder, f.eks. byggepladser.

AMO for 10 – 34 ansatte

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren er formand.

AMO for virksomheder med mere end 35 ansatte

I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg. En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejds-miljørepræsentanter fra virksomhedens arbejdsmiljøgrupper.

APV på byggeplads

Der gælder særlige regler for midlertidige og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde. Pligten til at organisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed indtræder her, når fem eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (f.eks. byggepladsen) og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage.

Nye begreber

I dag anvendes begreberne arbejdsmiljøorganisation, arbejdsmiljørepræsentant og leder i arbejdsmiljøgruppen i stedet for de tidligere betegnelser. Desuden skifter sikkerhedsorganisationen navn til arbejdsmiljøorganisationen og sikkerhedsudvalg bliver til arbejdsmiljøudvalg. Samtidig er der givet mulighed for større fleksibilitet i den enkelte virksomhed, men der er stadig nogle overordnede rammer.

I alle virksomheder skal arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere samarbejde om arbejdsmiljø. Har virksomheden ti eller flere ansatte skal samarbejdet foregå i en såkaldt arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Når virksomheden ikke har en AMO sker samarbejdet løbende mellem arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte. Arbejdsgiveren skal sørge for at samarbejdet kan finde sted, og det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at oprette AMO efter reglerne. AMO har både daglige opgaver og strategiske opgaver. AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder, at AMO både skal afdække og løse de eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår.

Der gælder nogle grundlæggende krav til selve opbygningen af AMO. Inden for rammerne af disse krav kan hver virksomhed fastsætte det nødvendige antal medlemmer og strukturen i AMO ud fra et nærhedsprincip. Det betyder, at AMO skal være stor nok til at kunne udføre sine opgaver tilfredsstillende i forhold til virksomheden og dens arbejdsmiljøproblemer og behovet for kontakt mellem de ansatte og AMO’s medlemmer. Der findes særlige regler for midlertidige eller skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde.

AMO for virksomheder med 10 – 34 ansatte


I virksomheder med virksomheder med 10-34 ansatte skal AMO skal bestå af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.
Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant skal være formand. Hvis arbejdsgiveren vælger en repræsentant, skal denne kunne handle på arbejdsgiverens vegne i arbejdsmiljøspørgsmål.
En AMO skal som minimum bestå af en arbejdsmiljørepræsentant, en arbejdsleder og en arbejdsgiver. Dog kan arbejdsgiveren lade arbejdslederen repræsentere sig i AMO, og i disse situationer vil det være tilstrækkeligt, at der kun er 2 personer i virksomhedens AMO.
Hvis det er nødvendigt for at løse opgaverne tilfredsstillende, skal AMO bestå af flere arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter.
Det nødvendige antal medlemmer i AMO fastsættes af arbejdsgiveren i samarbejde med ansatte og arbejdsledere.
Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter, som der er arbejdsledere i AMO.

 

AMO for virksomheder med 35 eller flere ansatte


I virksomheder med 35 eller flere ansatte skal AMO bestå af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg. Det nødvendige antal medlemmer og arbejdsmiljøgrupper fastsættes af arbejdsgiveren i samarbejde med ansatte og arbejdsledere. Antallet skal afspejle opgaverne i AMO.

En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant.

Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand.

Når der etableres en arbejdsmiljøgruppe, skal det afgøres, inden for hvilken del af virksomheden arbejdsmiljøgruppen skal varetage sine opgaver. Virksomhedens arbejdsmiljøgrupper skal tilsammen omfatte alle ansatte i hele virksomheden.

Er der en eller to arbejdsmiljøgrupper i virksomheden, består arbejdsmiljøudvalget af arbejdsmiljøgruppens eller -gruppernes medlemmer. Er der mere end to arbejdsmiljøgrupper, vælger hhv. arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne hver 2 medlemmer til arbejdsmiljøudvalget.

 

 

Bemærk at

hver enkelt arbejdsmiljøgruppe kun har adgang til de medarbejdere, de er repræsentanter for.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk