Hvorfor lave APV?

||Hvorfor lave APV?
Hvorfor lave APV? 2018-05-17T20:52:08+00:00

Hvorfor lave APV?

Fordi en god APV giver et solidt grundlag for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden – det giver overblik, kan forebygge ulykker, kan give økonomisk udbytte og er med til at afdække myter. Derudover er det et lovkrav for alle virksomheder med mere end én ansat.

Med APV Plus bliver APV’en enkel, effektiv og giver det overblik, man ikke får med en APV lavet i excel, word eller med blok og blyant.

Lav ikke APV for APV’ens skyld – Lav APV for at få noget ud af det!

Hvad siger loven?

Som bekendt skal alle virksomheder med mere end én ansat i følge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering:

“Alle virksomheder med medarbejdere skal gennemføre en APV. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at dette sker. Det gælder også, hvis der kun er én medarbejder, og også, selv om der kun er tale om tidsbegrænsede ansættelser eller løsarbejde.”

Teksten ovenfor er fra Arbejdstilsynets Vejledning D.1.1.3, der danner grundlag for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering. Kravet om APV blev indført i dansk lovgivning i 1992, bl.a. for at gennemføre EU direktiv 89/391/EOF af 12 juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. Alle arbejdsgivere har siden udgangen af år 2000 været omfattet af kravet om at udarbejde arbejdspladsvurdering.

Bemærk at

der i APV Plus medfølger tjeklister fra AT klar til brug på både dansk og engelsk – eller man kan lave helt nye tjeklister selv.

Du kan her se en video udarbejdet af Arbejdstilsynet om APV – eller besøg selv Arbejdstilsynets side med AT-vejledningen D.1.1.3.

I videoen nævnes bl.a. tjeklister og arbejdsmiljøvejvisere udarbejdet af Arbejdstilsynet – de er selvfølgelig integreret i APV Plus.

Hvad siger økonomien?

I 2012 offentliggjorde International Social Security Association en undersøgelse på tværs af landegrænser og brancher af, om investeringer i arbejdsmiljø kan aflæses på bundlinjen. 300 firmaer fra 16 forskellige lande deltog i undersøgelsen, som via kvantitative og kvalitative metoder fandt frem til, hvordan og hvor på arbejdspladsen et godt arbejdsmiljø har en indvirkning. Rapportens overordnede konklusion er, at det kan betale sig at investere i arbejdsmiljø også rent økonomisk.  

Undersøgelsen finder frem til en ROI, Return on Investment, på 2,2.

 Det betyder i praksis, at for hver krone der investeres i arbejdsmiljø, kan virksomhederne forvente at få et økonomiske afkast på 2,2 kroner retur. Altså mere end en fordobling. Det resultat bliver bekræftet af størstedelen af undersøgelsens deltagere.

EU-Kommissionen offentliggjorde i november 2011 resultaterne af et projekt, gennemført af EU’s Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion. Projektet når på baggrund af studier af 401 cases af arbejdsulykker og arbejdsbetinget sygdom samt 56 forebyggelses-projekter i virksomheder af forskellig størrelse og branchetilhørsforhold frem til en cost-benefit analyse, der afslører, at investeringer i bedre arbejdsmiljø bliver betalt tilbage et sted mellem 0,95 og 2,7 gange – afhængig af typen af investering, og hvor konservativt vurderingen af udgifterne er foretaget.
(Kilde: Industriens Branchearbejdsmiljøråd: arbejdsmiljø i et toplederperspektiv – Minihvidbog om fordele ved et godt arbejdsmiljø).

Er der fortsat krav om APV – også for mindre virksomheder?

JA ! Dels blev det stadfæstet med EU’s dom over Tyskland i februar 2002, hvor det blev fastslået, at: “…. under alle omstændigheder finder anvendelse på alle arbejdsgivere med ti eller færre ansatte”. Læs uddrag af dommen og/eller hele dommen her: Uddrag af dom

I 2008 oplyste den daværende beskæftigelsesminister, at regeringen – der også er den nuværende regering – at de ikke længere ville kæmpe for, at de små virksomheder fritages for at lave den lovpligtige, skriftlige APV: “Jeg må sige, at jeg personligt har skiftet opfattelse omkring APV’en. Fra at have betragtet det som noget bureaukrati og en administrativ byrde, som skulle fjernes fra de små virksomheder, så har jeg, jo mere jeg har arbejdet med dette område, indset, at det er vigtigt at have et omdrejningspunkt for sikkerhedsarbejdet. At man skal sætte nogle ord ned på skrift som resultat af nogle overvejelser, man har gjort sig omkring sikkerheden, er en vigtig proces også for små virksomheder”. Læs hele artiklen fra Ugebrevet A4 her: Regeringen freder APV’er.

Hvad skal indgå i APV’en?

Vi har samlet materiale herom i et diasshow: Inspiration til APV.

Hvad siger Arbejdstilsynet om APV?

Arbejdstilsynet har udarbejdet nogle spørgsmål og svar om arbejdspladsvurdering. Læs hvad Arbejdstilsynet siger: Spørgsmål og svar fra AT.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk