Svar fra Arbejdstilsynet

||Svar fra Arbejdstilsynet
Svar fra Arbejdstilsynet 2018-05-16T21:49:52+00:00

Spørgsmål og svar fra Arbejdspladsvurdering

– hvem, hvorfor, hvordan og hvornår

Materiale er gengivet med tilladelse fra Arbejdstilsynet

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV’en skal udarbejdes af arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i fællesskab.

Tema om APV

1. Hvem?
2. Hvorfor?
3. Hvordan?
4. Hvornår?
5. Spørgsmål og svar om arbejdspladsvurdering

1. Hvem?

Loven siger, at alle virksomheder med ansatte har pligt til at lave en skriftlig arbejdspladsvurdering – i daglig tale kaldet APV.
Arbejdsgiveren har ansvaret – medarbejderne skal inddrages.

I bestemmer selv, hvordan I vil lave APV’en. APV’en skal laves af arbejdsgiveren, og arbejdsmiljøorgansationen skal inddrages. Hvis der ikke er krav om en arbejdsmiljøorgansation, skal medarbejderne være med i arbejdet.

Til top

2. Hvorfor?

Problemer med arbejdsmiljøet løser sig ikke af sig selv. Mange virksomheder har haft gode erfaringer med at anvende APV’en til at få et bedre arbejdsmiljø. Derfor er der bl.a. indført et lovkrav om, at alle virksomheder med ansatte skal lave APV.
Arbejdet med APV handler om at finde ud af,

 • om I har problemer med arbejdsmiljøet
 • hvor problemerne eventuelt er
 • hvordan I løser problemerne
 • hvem der har ansvaret for, at de bliver løst, og
 • hvornår I skal følge op.

For at skabe et godt arbejdsmiljø er det afgørende,

 • at I prioriterer arbejdet med arbejdsmiljø højt
 • at ledelse og medarbejdere deltager aktivt og konstruktivt i arbejdet
 • at I afsætter nok tid til arbejdet
 • at I har tilstrækkelig viden og færdigheder.

Til top

3. Hvordan?

Sådan laver I APV

I kan arbejde med APV på mange måder, men I skal som minimum sørge for:
at ledelse og medarbejdere holder møder. Hvis der er krav om en arbejdsmiljøorgansation, skal den inddrages at alle arbejdsmiljøforhold inddrages i arbejdet med APV. Husk også lager, kontor, rengøring og selvfølgelig alle maskiner – også dem, der ikke bruges så tit.

Sådan går I i gang

Sådan går I i gang med APV-arbejdet:
Indkald til møde med ledelse og medarbejdere, hvor I fx gennemgår arbejdsmiljøvejviseren for jeres branche og en eller flere af Arbejdstilsynets APV-tjeklister. I kan også bruge branchearbejdsmiljørådenes APV-tjeklister sammen med – eller i stedet for – Arbejdstilsynets tjeklister.
Læg en plan for det videre arbejde for at få et bedre arbejdsmiljø.

Hvis I har brug for hjælp til APV’en

I kan hente hjælp fra branchens organisationer eller fra en arbejdsmiljørådgiver, hvis I har brug for det.

Læs også Arbejdstilsynets vejledning om APV, som beskriver krav til og formål med APV’en.

I kan hente hjælp fra branchens organisationer eller fra en arbejdsmiljørådgiver, hvis I har brug for det. Læs også Arbejdsynets, som beskriver krav til og formål med APV’en.

Selve APV’en

Når I skal i gang med at lave jeres APV, skal I først have et overblik over, om I har problemer med arbejdsmiljøet. Det er vigtigt, at I finder en måde at komme rundt om alle problemerne på. APV’en skal være skriftlig (på papir eller i elektronisk form).

I skal:

Undersøge arbejdsmiljøet i virksomheden for at finde ud af, om og hvor der er problemer.
Beskrive og vurdere problemernes omfang og alvor. Find også ud af årsagerne til dem.
Inddrage sygefravær. Vurder, om der er forhold i arbejdsmiljøet, som medvirker til sygefraværet.

Hvis I har problemer

Hvis det viser sig, at I har problemer, skal I også: – Prioritere problemerne og lave en handlingsplan for de problemer, som I ikke kan løse med det samme.
Skrive i handlingsplanen, i hvilken rækkefølge og hvornår problemerne vil blive løst.
Huske at følge op på, om problemerne bliver løst, og hvem der har ansvar for løsningen.

Til top

4. Hvornår?

I skal revidere APV’en hvert tredje år

APV’en skal revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet, fx hvis I får nye maskiner.
APV’en skal dog mindst revideres hvert tredje år.

Til top

5. Spørgsmål og svar om arbejdspladsvurdering

Skal alle virksomheder udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV)?

Ja, alle virksomheder med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering – i daglig tale kaldet APV.

Skal selvstændige også udarbejde APV?

Nej, selvstændige erhvervsdrivende uden ansatte, fx selvstændige konsulenter eller håndværksmestre, er ikke omfattet af kravet om APV.

Skal familievirksomheder udarbejde APV?

Nej, en familievirksomhed, hvor arbejdsgiver samt børn og ægtefælle arbejder, og hvor der ikke er andre ansatte, skal ikke udarbejde APV.

Skal man udarbejde APV for midlertidige arbejdspladser?

Ja, alle virksomheder med ansatte er omfattet af kravet om APV.

Hvad kan en APV bruges til?

Virksomheden kan bruge arbejdspladsvurderingen til:

 • At synliggøre sine arbejdsmiljøproblemer
 • At udpege løsningsforslag til problemerne
 • At arbejde systematisk og forebyggende med arbejdsmiljøet.

Hvem skal deltage, når man udarbejder en APV?

Arbejdspladsvurderingen skal udarbejdes i samarbejde mellem ledelsen og de ansatte.
I virksomheder, hvor der er krav om en arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsmiljøorganisationen medvirke i hele processen.
I virksomheder, hvor der ikke er krav om en arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte på tilsvarende måde inddrages i udarbejdelsen.

Skal unge og deltidsmedarbejdere også indgå i en APV?

Ja, alle ansatte er omfattet af kravet om en APV. Det vil sige, at der skal tages stilling til de ansattes arbejdsmiljøforhold ved udarbejdelsen af APV’en.

Hvor tit skal man udarbejde APV?

Arbejdspladsvurderingen skal mindst revideres hvert tredje år. Den skal desuden revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder eller arbejdsprocesser, og disse ændringer har betydning for arbejdsmiljøet.

Skal APV’en sendes til Arbejdstilsynet?

Nej, arbejdspladsvurderingen er virksomhedens eget arbejdsredskab.
Arbejdspladsvurderingen skal derfor blive i virksomheden – og være til rådighed for Arbejdstilsynet, virksomhedens ledelse, arbejdsledere og øvrige medarbejdere.

Til top

Bemærk at

der i APV Plus medfølger tjeklister fra AT klar til brug på både dansk og engelsk – eller man kan lave helt nye tjeklister selv.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk